Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๕ &n... อ่านต่อ...

07 พฤศจิกายน 2559 10.33น.

"การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๙"

ในวันนี้ ๕ กรกฎาค... อ่านต่อ...

05 กรกฎาคม 2559 16.01น.

จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เมื่อวันจันทร์ที่... อ่านต่อ...

01 กรกฎาคม 2559 17.56น.

มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ หัวข้อ

เมื่อวันที่ ๓ มิถ... อ่านต่อ...

01 กรกฎาคม 2559 17.53น.

ประชุมหารือความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการเพื่อสังคม

ในวันที่ ๑๙ พฤษภา... อ่านต่อ...

27 พฤษภาคม 2559 15.29น.

ดูทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
E-BOOK
 
 
การประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

การประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

อ่านต่อ...

 คณะทำงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผยข้อมูล

คณะทำงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผยข้อมูล

ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะทำงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิ... อ่านต่อ...

ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ชุมชน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ กรมการพัฒนาชุมชนร่ว... อ่านต่อ...

การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้เพิ่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ปี ๒๕๕๙

การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้เพิ่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ปี ๒๕๕๙

ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายอดุลย์ เนียมบุญนำ ผู้อำนวย... อ่านต่อ...

ดูทั้งหมด

[DOWNLOADข้อบังคับคณะกรรมการกลางศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการกลางศูนย์ประสา [อัพโหลดโดย:นางสาวลดา นพรัตน์]

[DOWNLOADประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องการจัดตั้งสำนักงานอำนวยการคณะกรรมการกลางศูนย์ประสานงานองค์การ [อัพโหลดโดย:นางสาวลดา นพรัตน์]

[DOWNLOADประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินกิจการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน  [อัพโหลดโดย:นางสาวลดา นพรัตน์]

[DOWNLOADระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑  [อัพโหลดโดย:นางสาวลดา นพรัตน์]

[DOWNLOADระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ.๒๕๔๔  [อัพโหลดโดย:นางสาวลดา นพรัตน์]

[DOWNLOADระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๐ [อัพโหลดโดย:นางสาวลดา นพรัตน์]

[DOWNLOADระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  [อัพโหลดโดย:นางสาวลดา นพรัตน์]

[DOWNLOADระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  [อัพโหลดโดย:นางสาวลดา นพรัตน์]

ดูทั้งหมด

จุลสารส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของชุมชน ฉบับที่ ๖

เนื่องจากไฟล์ใหญ๋ กรุณากดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด จุลสารส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของชุมชน ฉบับที่ ๖ ปีที่ ๑๐/ ๒๕๕๙

อัพโหลดโดย: นางสาวลดา นพรัตน์

อัพโหลดเมื่อ: 2016-07-14 10:51:53

ดาวน์โหลด: คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รายการอื่นๆ ในหมวดนี้

จุลสารส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของชุมชน ฉบับที่ ๖

จุลสารส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของชุมชน ฉบับที่ ๕

จุลสารส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของชุมชน ฉบับที่ ๔

จุลสารส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของชุมชน ฉบับที่ ๓

จุลสารส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของชุมชน ฉบับที่ ๒

จุลสารส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของชุมชน ฉบับที่ ๑

ดูทั้งหมด

บันทึกเทปรายการ "รักเมืองไทย" และให้สัมภาษณ์หัวข้อ "พลังอช. : พลังขับเคลื่อนประเทศไทย"

ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวเพ็ญแข ศรีสุทธิกุล ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พร้อมด้วย นายสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์ นายกสมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนไทย บันทึกเทปรายการ "รักเมืองไทย" และให้สัมภาษณ์หัวข้อ "พลังอช. : พลังขับเคลื่อนประเทศไทย" ซึ่งจะออกอากาศตอนแรก วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๑๕ -๒๒.๓๕ น. และตอนที่ ๒ ในวันที่ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๑๕ -๒๒.๓๕ น. ทางช่อง TNN ๒๔

อัพโหลดโดย: นางสาวลดา นพรัตน์

อัพโหลดเมื่อ: 2016-06-11 21:09:20

รายการอื่นๆ ในหมวดนี้

วิดีทัศน์การจัดการความรู้ของชุมชน

วิดีทัศน์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทร­าบรมราชชนนี

เวทีประชาชนเสวนา พูดจาหาทางออกประเทศไทย 108 เวที

ดูทั้งหมด

เพลงบรรเลงเพราะๆ

เพลงบรรเลงเพราะๆ

อัพโหลดโดย: นางสาวลดา นพรัตน์

อัพโหลดเมื่อ: 2016-05-23 16:30:41

รายการอื่นๆ ในหมวดนี้

เพลงบรรเลงเพราะๆ

ไฟล์เสียงดาวน์โหลดแผนชุมชน1

เพลง 1

ดูทั้งหมด

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน เริ่มต้นจากเยาวชนเวียดนามเยือนไทยแล้วสลับปีเพื่อเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับคณะเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนที่เป็นผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ของทั้งสองประเทศ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างผู้นำชุมชนรุ่นใหม่หรือเยาวชนไทยและเวียดนาม

อัพโหลดโดย: นางสาวลดา นพรัตน์

อัพโหลดเมื่อ: 2016-07-21 11:24:46

ดาวน์โหลด: คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รายการอื่นๆ ในหมวดนี้

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม

เทคนิคการจัดทำฐานข้อมูลผู้นำมวลชน

เทคนิคการจัดทำฐานข้อมูลผู้นำมวลชน

“โครงการแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”

การรับอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ

การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

การบูรณาการการร่วมมือพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านเนินสูง หมู่ที่ 14 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี

เทคนิคการสนับสนุนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านวังยาว หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล

เทคนิคการบริหารแผนงานและงบประมาณด้วยโปรแกรม BPM

ดูทั้งหมด

ถ่ายภาพสวย ด้วยโทรศัพท์มือถือ

ไฟล์ powerpoint ประกอบการบรรยายในหัวข้อ "ถ่ายภาพสวย ด้วยโทรศัพท์มือถือ" โดย นายสุภาพงศ์ ส่งสังข์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ในการอบรมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ และผู้สนใจ ณ ห้องประชุม 528 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 9 มีนาคทม 2558 เวลา 13.30-15.00 น.

อัพโหลดโดย: นายสุภาพงศ์ ส่งสังข์

อัพโหลดเมื่อ: 2015-03-09 15:28:34

ดาวน์โหลด: คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รายการอื่นๆ ในหมวดนี้

ถ่ายภาพสวย ด้วยโทรศัพท์มือถือ

เคล็ดลับสร้างสรรค์ Powerpoint กระแทกใจ

powerpoint

แผนยุทธศาสตร์ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พ.ศ. 2555 - 2559

ดูทั้งหมด

คู่มือ เรื่องใกล้ตัวต้องรู้

สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน จัดทำเอกสาร The handbook guide : สื่อสัมพันธ์สรรค์สร้างความโปร่งใส สร้างวินัย สสช.เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ดี มีวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง โดยรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

อัพโหลดโดย: นางสาวลดา นพรัตน์

อัพโหลดเมื่อ: 2016-08-10 12:04:59

ดาวน์โหลด: คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รายการอื่นๆ ในหมวดนี้

คู่มือ เรื่องใกล้ตัวต้องรู้

ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ.๒๕๔๗

คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สมาพันธ์องค์การพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย

แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ชุดเอกสาร Challenge Project

ปี ๒๕๕๘ Annual Report สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ปี ๒๕๕๙ คู่มือการจัดการความรู้ของชุมชนพร้อมวิดีโอซีดี (Video CD)

ดูทั้งหมด

สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6115 , 27 โทรสาร 0-2143-8912 , 0-2143-8913 , 0-2143-8919..

IP Address ของคุณคือ 54.163.166.x

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่ 24-12-2555
ทั้งหมด : 108,132 คน , วันนี้ : 14 คน

เข้าใช้งานด้วย: