Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน


การจัดตั้งกองทุนพลังงานเพื่อสังคม

ในวันนี้ ๒๓ กุมภา... อ่านต่อ...

27 กุมภาพันธ์ 2560 14.24น.

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางคณะทำงานรับผิดชอบการดำเนินงานทอดผ้าป่า กองทุนพัฒ

ในวันนี้ ๒๑กุมภาพ... อ่านต่อ...

21 กุมภาพันธ์ 2560 15.55น.

การประชุมหารือการขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ๔ หน่วยงาน ( พอช. พช. สถ. สสส. )

ในวันนี้ ๑๕ กุมภา... อ่านต่อ...

15 กุมภาพันธ์ 2560 15.34น.

แถลงข่าว” มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเด็กประสบภัยน้ำท่วม”

ในวันที่ ๓๐ มกราค... อ่านต่อ...

03 กุมภาพันธ์ 2560 12.10น.

"แนวทางการจัดทำแผนชุมชน"

ในวันที่ ๒๗ มกราค... อ่านต่อ...

03 กุมภาพันธ์ 2560 11.48น.

ดูทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
E-BOOK
 
 
ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ในวันนี้ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสาวเพ็ญแข ศรีสุทธิกุล ผู้อำน... อ่านต่อ...

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

ในวันนี้ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ นายจำเริญ แหวนเพชร ผู้อำนวยการ... อ่านต่อ...

การประชุม

การประชุม " ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "

ในวันนี้ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความ... อ่านต่อ...

การประชุมจัดทำตัวชี้วัด

การประชุมจัดทำตัวชี้วัด

ในวันนี้ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางสาวมนทิรา เข็มทอง ผู้อำนวย... อ่านต่อ...

ดูทั้งหมด

[DOWNLOADการประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ หนังสือที่ มท 0409. [อัพโหลดโดย:นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ]

[DOWNLOAD“แนวทางการดำเนินงาน นโยบายสานพลังประชารัฐ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ [อัพโหลดโดย:นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ]

[DOWNLOADแนวทางการบริหารงานภายใน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  [อัพโหลดโดย:นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ]

[DOWNLOAD ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 [อัพโหลดโดย:นางสาวลดา นพรัตน์]

[DOWNLOADแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี [อัพโหลดโดย:นางสาวลดา นพรัตน์]

[DOWNLOADการรายงานผลขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ด่วนที่สุด ที่ มท0429.2/ว0124 ลว 19 [อัพโหลดโดย:นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ]

[DOWNLOAD ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เร้นซ์ ประชารัฐ  [อัพโหลดโดย:นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ]

[DOWNLOADข้อบังคับคณะกรรมการกลางศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการกลางศูนย์ประสา [อัพโหลดโดย:นางสาวลดา นพรัตน์]

ดูทั้งหมด

จุลสารส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของชุมชน ฉบับที่ ๖

เนื่องจากไฟล์ใหญ๋ กรุณากดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด จุลสารส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของชุมชน ฉบับที่ ๖ ปีที่ ๑๐/ ๒๕๕๙

อัพโหลดโดย: นางสาวลดา นพรัตน์

อัพโหลดเมื่อ: 2016-07-14 10:51:53

ดาวน์โหลด: คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รายการอื่นๆ ในหมวดนี้

จุลสารส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของชุมชน ฉบับที่ ๖

จุลสารส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของชุมชน ฉบับที่ ๕

จุลสารส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของชุมชน ฉบับที่ ๔

จุลสารส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของชุมชน ฉบับที่ ๓

จุลสารส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของชุมชน ฉบับที่ ๒

จุลสารส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของชุมชน ฉบับที่ ๑

ดูทั้งหมด

บันทึกเทปรายการ "รักเมืองไทย" และให้สัมภาษณ์หัวข้อ "พลังอช. : พลังขับเคลื่อนประเทศไทย"

ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวเพ็ญแข ศรีสุทธิกุล ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พร้อมด้วย นายสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์ นายกสมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนไทย บันทึกเทปรายการ "รักเมืองไทย" และให้สัมภาษณ์หัวข้อ "พลังอช. : พลังขับเคลื่อนประเทศไทย" ซึ่งจะออกอากาศตอนแรก วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๑๕ -๒๒.๓๕ น. และตอนที่ ๒ ในวันที่ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๑๕ -๒๒.๓๕ น. ทางช่อง TNN ๒๔

อัพโหลดโดย: นางสาวลดา นพรัตน์

อัพโหลดเมื่อ: 2016-06-11 21:09:20

รายการอื่นๆ ในหมวดนี้

วิดีทัศน์การจัดการความรู้ของชุมชน

วิดีทัศน์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทร­าบรมราชชนนี

เวทีประชาชนเสวนา พูดจาหาทางออกประเทศไทย 108 เวที

ดูทั้งหมด

เพลงบรรเลงเพราะๆ

เพลงบรรเลงเพราะๆ

อัพโหลดโดย: นางสาวลดา นพรัตน์

อัพโหลดเมื่อ: 2016-05-23 16:30:41

รายการอื่นๆ ในหมวดนี้

เพลงบรรเลงเพราะๆ

ไฟล์เสียงดาวน์โหลดแผนชุมชน1

เพลง 1

ดูทั้งหมด

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน เริ่มต้นจากเยาวชนเวียดนามเยือนไทยแล้วสลับปีเพื่อเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับคณะเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนที่เป็นผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ของทั้งสองประเทศ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างผู้นำชุมชนรุ่นใหม่หรือเยาวชนไทยและเวียดนาม

อัพโหลดโดย: นางสาวลดา นพรัตน์

อัพโหลดเมื่อ: 2016-07-21 11:24:46

ดาวน์โหลด: คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รายการอื่นๆ ในหมวดนี้

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม

เทคนิคการจัดทำฐานข้อมูลผู้นำมวลชน

เทคนิคการจัดทำฐานข้อมูลผู้นำมวลชน

“โครงการแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”

การรับอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ

การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

การบูรณาการการร่วมมือพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านเนินสูง หมู่ที่ 14 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี

เทคนิคการสนับสนุนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านวังยาว หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล

เทคนิคการบริหารแผนงานและงบประมาณด้วยโปรแกรม BPM

ดูทั้งหมด

ถ่ายภาพสวย ด้วยโทรศัพท์มือถือ

ไฟล์ powerpoint ประกอบการบรรยายในหัวข้อ "ถ่ายภาพสวย ด้วยโทรศัพท์มือถือ" โดย นายสุภาพงศ์ ส่งสังข์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ในการอบรมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ และผู้สนใจ ณ ห้องประชุม 528 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 9 มีนาคทม 2558 เวลา 13.30-15.00 น.

อัพโหลดโดย: นายสุภาพงศ์ ส่งสังข์

อัพโหลดเมื่อ: 2015-03-09 15:28:34

ดาวน์โหลด: คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รายการอื่นๆ ในหมวดนี้

ถ่ายภาพสวย ด้วยโทรศัพท์มือถือ

เคล็ดลับสร้างสรรค์ Powerpoint กระแทกใจ

powerpoint

แผนยุทธศาสตร์ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พ.ศ. 2555 - 2559

ดูทั้งหมด

คู่มือ เรื่องใกล้ตัวต้องรู้

สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน จัดทำเอกสาร The handbook guide : สื่อสัมพันธ์สรรค์สร้างความโปร่งใส สร้างวินัย สสช.เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ดี มีวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง โดยรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

อัพโหลดโดย: นางสาวลดา นพรัตน์

อัพโหลดเมื่อ: 2016-08-10 12:04:59

ดาวน์โหลด: คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รายการอื่นๆ ในหมวดนี้

คู่มือ เรื่องใกล้ตัวต้องรู้

ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ.๒๕๔๗

คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สมาพันธ์องค์การพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย

แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ชุดเอกสาร Challenge Project

ปี ๒๕๕๘ Annual Report สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ปี ๒๕๕๙ คู่มือการจัดการความรู้ของชุมชนพร้อมวิดีโอซีดี (Video CD)

ดูทั้งหมด

สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6115 , 27 โทรสาร 0-2143-8912 , 0-2143-8913 , 0-2143-8919..

IP Address ของคุณคือ 54.157.210.x

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่ 24-12-2555
ทั้งหมด : 114,917 คน , วันนี้ : 29 คน

เข้าใช้งานด้วย: