หากไม่มีการเลือก ระบบจะทำการเปลี่ยนไปยังเว็บไซต์ใหม่โดยอัตโนมัติ ใน วินาที
Google+